reklamowe
akcesoria
wypożyczalnia
       Przyczepy
    specjalistyczne

  Produkujemy szeroką
  gamę przyczep
  specjalistycznych
  według wskazówek
  klienta

podłodziowe
 start
 produkcja
 serwis
 akcesoria
 wypożyczalnia
     - zasady naliczania
     - regulamin
     - cennik
 firma
 kontakt

 

 
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PRZYCZEP

Przed wypożyczeniem przyczepy, osoba korzystająca z usługi - zwana dalej "Klientem" zobowiązana jest do:
a) przedstawienia dwóch dokumentów tożsamości;
b) określenia czasu użytkowania przyczepy;
c) opłacenia usługi "z góry";
d) sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania układu elektrycznego, mechanicznego oraz stanu ogumienia.
Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy zgłosić przedstawicielowi wypożyczalni.

Opłata za usługę pobierana jest zgodnie z cennikiem wypożyczalni i stanowi iloczyn stawki dobowej i ilości dni.

Klient wypożyczalni może wypożyczyć dodatkowe wyposażenie, takie jak:
- trójkąt ostrzegawczy;
- pasy transportowe;
- redukcja z 13 na 7 biegunów;
- przedłużacz;
- butlę gazową.
Za wypożyczenie powyższych elementów Klient płaci kwotę dzienną oraz kaucję stałą.
Wyposażenie to wydawane jest na wyraźne życzenie Klienta.

W przypadku przedłużenia czasu eksploatacji Klient zobowiązany jest niezwłocznego poinformowania wypożyczalni (ostatecznie drugiego dnia) oraz dokonania dopłaty przy zwrocie przyczepy;

Przyczepy ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej (OC). Klient przyjmuje do wiadomości, że przyczepy nie posiadają ubezpieczenia AC i NW.

Z przyczepy nie wolno zdejmować plandeki na czas jazdy i jechać z samym stelażem, gdyż powoduje to uszkodzeniem stelaża.

Klient zobowiązuje się do nie przekraczania ładowności przyczepy.

Za wszelkie uszkodzenia przyczepy, jak również kradzież w okresie trwania usługi odpowiada Klient.W przypadku uszkodzenia przyczepy naprawę wykonuje Klient lub za zgodą Wypożyczalni opłaca przewidywany koszt naprawy. W przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia przyczepy Klient płaci równowartość wartości przyczepy.

W przypadku wyznaczeniu przez Policję mandatu karnego lub zabrania dowodu rejestracyjnego z powodu przeładowania, braku uprawnień, itp. lub usterek technicznych spowodowanych przez użytkującego Klienta wszelkie koszty ponosi Klient.

W przypadku awarii przyczepy z winy Klienta wypożyczalnia nie ponosi kosztów holowania i napraw przyczepy. Dotyczy to także przypadków awarii na wskutek zużycia lub zmęczenia elementów pojazdu.

Usługa zostaje zakończona odbiorem technicznym, zwrotem wszelkich dokumentów (dowód rejestr., Polisa OC i Zielona Karta) zwrotem innych elementów (butla gazowa, przedłużacz, itp.). Przedstawiciel Wypożyczalni potwierdza zakończenie trwania usługi podpisem na UMOWIE. W przypadku nie odebrania przyczepy usługa trwa, a jej koszt ponosi Klient.

Nie zwrócenie przyczepy stanowi przestępstwo przywłaszczenia według Kodeksu Karnego.

Klient podpisując umowę oświadcza że znane są mu przepisy kodeksu ruchu drogowego dotyczące użytkowania i poruszania się z przyczepami samochodowymi oraz że posiada uprawnienia do holowania wypożyczonej przyczepy.

W kwestiach których nie regulują powyższe postanowienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Klient wypożyczalni otrzymuje kopię zawartej umowy.

 

 |  start  |  produkcja  |  serwis  |  akcesoria  |  wypożyczalnia  |  firma  |  kontakt  | 

Copyright MER Studio 2023