podłodziowe
serwis
reklamowe
wypożyczalnia
 start
 produkcja
 serwis
 akcesoria
 wypożyczalnia
     - zasady naliczania
     - regulamin
     - cennik
 firma
 kontakt

 

 
ZASADY NALICZANIA

Podstawą naliczania opłat jest obowiązujący cennik.

Opłata za wynajem przyczepy wnoszona jest z góry.

Usługa naliczana jest od godziny wypożyczenia. Przy ustalaniu trwania okresu usługi stosuje się skalę dobową. W przypadku pierwszej doby istnieje możliwość wypożyczenia na okres do 4 godzin. Wówczas stosuje się stawkę 1/2 doby.

Przedłużenie czasu usługi jest możliwe i wiąże się z koniecznością poinformowania Wypożyczalni. Okres przedłużenia zostaje doliczony do wartości usługi i wyegzekwowany po zwrocie przyczepy.
Nie dotyczy to przyczep kempingowych. Za przedłużenie okresu użytkowania przyczepy kempingowej Klient płaci karę w wysokości 400% stawki dziennej, jak również ponosi koszty niezrealizowania usług Wypożyczalni w następnych rezerwowanych terminach.

W przypadku zwrotu przyczepy przed terminem, na jaki została zawarta umowa nadpłata zwracana jest w całości. Nie dotyczy to dwóch przypadków: a) gdy z uwagi na długi termin użytkowania zastosowano dodatkowe rabaty; b) gdy do zakończenia usługi pozostało mniej niż 24 godziny.

 

 |  start  |  produkcja  |  serwis  |  akcesoria  |  wypożyczalnia  |  firma  |  kontakt  | 

Copyright MER Studio 2023